کانون یوگا (باشگاه پرورش تن و روان)
Kanoon Yoga
مرحله سوم
مرحله سوم (Rajas)
باز هم هیجان و خواسته ها

ادامه ی بروز هیجانات و درخواست­ ها، به شکل گریز از واقعیت آشکار می شود. بازتاب خشم و خشونت به صورت فرار از دنیای بیرون در زندگی فرد نمایان می شود. این حالات از دیدگاه غالب افراد افسردگی تلقی شده و خود به­ خود به گوشه­ گیری، انزوا و عناد ورزی با خود منجر می­ شود. اما انسانِ پویا و پذیرا وضعیت موجود را همانند پایگردِ پلکانی برای تامل و استراحت می­ بیند تا به حرکت­ های تند گذشته خود نگرشی تازه داشته باشد. برای چنین فردی، حالتی که فرد بدبین و منفی نگر گوشه­ گیری و افسردگی می­ نامد، فضایی در خور تحلیل و بررسی و بازنگری به خویشتن است. عرفا همین مرحله را در سال­ های کشمکش و ستیز درونی با افکار، ایده­ ها و ساختارهای جدید مبتنی بر جهان­ بینی نوین تجربه می­ کردند. آنها در مسیر تحولات خویش، هنگامی که توانایی درک و پذیرش تعالیم و دیدگاه­ های پیر خود را نداشتند، پس از عبور از آن مدت زمانی نیازمند فضایی بودند تا دریافت­ های تازه خود را هضم و جذبِ نهادی و معنوی کنند.
تمامی حقوق این سایت متعلق به کانون یوگاست و هرگونه استفاده از مطالب و تصاویر فقط با اجازه کتبی و رسمی از کانون یوگا میسر است. در غیر اینصورت پیگرد قانونی دارد.